.

สัญลักษณ์ อบต.สุขสำราญ
ในสมัยก่อนนั้นบริเวณพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของบ้านสุขสำราญ ในปัจจุบันนี้เป็นบริเวณที่มีลักษณะเป็นโคก บนโคกนี้จะมีต้นลานจำนวนมาก ด้านข้างจะเป็นลำธารซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่โดยรอบพวกพรานป่าได้เข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนี้ว่า "โคกลาน" ระยะต่อมาจึงมีประชาชนเข้ามาปลูกเรือนอาศัยในบริเวณนี้ เมื่อมีการจัดตั้งตำบลตากฟ้าชื่อโคกลานจึงเปลี่ยนเป็นชื่อ "บ้านโคกสำราญ" ในประมาณปี พ.ศ.2513 ตำบลตากฟ้าถูกยกเป็นกิ่งอำเภอตากฟ้า จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "บ้านสุขสำราญ" เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศให้ สภาตำบลสุขสำราญ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ

You are here: Home สัญลักษณ์ อบต.