.

Articles

ร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลสุขสำราญ

  ร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลสุขสำราญ ...

โครงการ ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และยากจน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ หมู่ 6 บ้านพุขมิ้น

  โครงการ ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และ...

ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสพิธีลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง

  พิธีลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดตากฟ้าพระอา...

ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนม์มายุ 84 พรรษา

  ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพ...

กิจกรรมโครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนม์มายุ 84 พรรษา

  กิจกรรมต้นไม้ของแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ...

กิจกรรมโครงการ ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนม์มายุ 84 พรรษา

  กิจกรรมโครงการ ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน...

ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านซับตะเคียน ม.11

  ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านซับตะเคียน ม.11   ...

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

  ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา         ...

ร่วมกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด " เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

  ร่วมกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติด         ...

ร่วมเปิดศูนย์ เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลสุขสำราญ

  เปิดศูนย์ เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบ...

ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์สมบัติครบ 70 ปี ณ ที่ทำการ อบต.สุขสำราญ

  ร่วมกิจกรรมกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...

ร่วมงาน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

  ร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท...

ร่วมงานบุญสลากภัต ประจำปี 2559

  ร่วมงานบุญสลากภัต ประจำปี 2559           ...

พิธีเปิดโครงการ PEA รักษ์น้ำสร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน

  พิธีเปิดโครงการ PEA รักษ์น้ำสร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน   ...

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  2559

  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 2559       ...

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานยุติธรรมชุมชนฯ

  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานยุติธรรมชุมชนฯ       ...

โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้กฎวินัยจราจร

  โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้กฎวินัยจราจร       ...

งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

  งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16       ...

โครงการกิจกรรมรณรงค์ปั่นเพื่อมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ Bike For Long Care

   โครงการกิจกรรมรณรงค์ปั่นเพื่อมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ Bike For Long...

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

    อบต.สุขสำราญ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมป์ ...

พิธีถวายดอกไม้จันทร์พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

   พิธีถวายดอกไม้จันทร์พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร...

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลสุขสำราญ

   โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลสุขสำราญ   ...

กิจกรรมปั่นรักเพื่อพ่อของแผ่นดิน

  กิจกรรมปั่นรักเพื่อพ่อของแผ่นดิน         ...

5 ธันวาคม ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  5 ธันวาคม ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...

ร่วมเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุขสำราญ(หลังใหม่)

   ร่วมเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุขสำราญ(หลังใหม่)             ...

 กิจกรรมปล่อยปลาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558

   กิจกรรมปล่อยปลาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา &nbs...

อบต.สัญจร หมู่ที่ 9 ประจำปี 2558

อบต.สัญจร หมู่ที่ 9 ประจำปี 2558     ...

การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเป็นการต้อนรับเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

การส่งเสริมการออกกำลังกาย     ...

งานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

งานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558   ...

พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปี 2555

พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปี 2555 ...

You are here: Home