.

สถานีอนามัยพุขมิ้น
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านพุขมิ้น ต.สุขสำราญ 
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00-16.30 น.
หมายเลขติดต่อ 0-56

สถานีอนามัยซับสำราญ 
ตั้งอยู่ หมู่ 8 บ้านซับสำราญ ต.สุขสำราญ
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00 -16.30 น. 
หมายเลขติดต่อ 0-56 
777

 

12121

 

 

 

 

นาย
หัวหน้าสถานีอนามัย

V
นายวศรณ์กฤษณ์ ศรีเจริญ 
หัวหน้าสถานีอนามัย

king

นางกิ่งกาญจน์ เทียมทอง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 


rut

นางสาวรัชนี วงษ์อินทร์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

 

You are here: Home รพ.สต.ตำบลสุขสำราญ