.

 

วันที่ 29 สิงหาคม 59 เวลา 08.00 น. นายดนุ ธนกิจวรบูลย์ นายก อบต.สุขสำราญ ฝ่ายบริหาร และ ปลัด อบต. ร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลสุขสำราญ เพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์และส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

IMG 0859 IMG 0912

IMG 0970IMG 0989 

 IMG 0996 IMG 1027

 

 

 

You are here: Home ภาพกิจกรรมของอบต. ร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลสุขสำราญ