.

 

วันที่ 12 สิงหาคม 59 เวลา 11.15 น. นายดนุ ธนกิจวรบูลย์ นายก อบต.สุขสำราญ ฝ่ายบริหาร สมาชิก อบต. ปลัด อบต. และ จนท.อบต.สุขสำราญ จัดทำโครงการ ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และยากจน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ หมู่ 6 บ้านพุขมิ้น เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนม์มายุ 84 พรรษา

 

   

 

 

 

You are here: Home ภาพกิจกรรมของอบต. โครงการ ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และยากจน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ หมู่ 6 บ้านพุขมิ้น